NSK W3615C-6PSS-C5Z10 nsk 滚珠丝杠   产品参数

NSK W3615C-6PSS-C5Z10 nsk 滚珠丝杠

尺寸 单位:mm

NSK W3615C-6PSS-C5Z10 nsk 滚珠丝杠此型号部分数据来源于PMI FSM1002-C3-1R-0318 pmi左牙丝杆

NSK W3615C-6PSS-C5Z10 NSK军工用丝杠 1. 高精度:NSK半导体丝杠采用先进的加工技术和高精度的控制技术,确保了其高精度性能,能够满足各种机械装备的高精度需求。 NSK W3615C-6PSS-C5Z10 NSK钻床丝杠 2. 丝杠表面处理:丝杠的表面处理工艺对安全系数有很大影响。良好的表面处理可以增加丝杠表面的摩擦系数,降低丝杠的运行速度,从而提高安全系数。 NSK W3